Usługi projektowe Łańcut - adaptacja projektów domów

Projekty podziałów budynków

Możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby podziału nieruchomości. Jest to podział pionowy oraz podział poziomy (wydzielenie lokali).

Podział pionowy

Ta forma podziału budynku polega na przedzieleniu działki i samego budynku jedną płaszczyzną pionową. W efekcie takiego podziału powstają dwie działki i posadowione na tym samym fundamencie, ale niezależne – dwa budynki ze wspólną ścianą je dzielącą (tzw. bliźniaki). Warunkiem powodzenia takiej procedury podziału jest to, aby istniała (lub została zaprojektowana) ściana dzieląca budynek na całej wysokości (na wszystkich kondygnacjach) i aby pokrywała się ona w rzucie z linią podziału działki.

Podział poziomy

Poza opisanym wcześniej podziałem "pionowym" nieruchomości często zachodzi potrzeba podziału pomimo niespełnienia warunków podziału określonych dla przypadku pionowego dzielenia nieruchomości. Podział poziomy znajduje zastosowanie, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie pionowego podziału a zachodzi konieczność prawnego podziału nieruchomości. Podział poziomy nieruchomości ma także miejsce w przypadku budynków wielorodzinnych, których właścicielami są spółdzielnie, gminy i osoby prawne.

Istotą takiego podziału nieruchomości jest wyodrębnienie w ramach budynku samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych a następnie określenie ich udziałów procentowych w nieruchomości wspólnej. Działka pod budynkiem dzielonym w taki sposób pozostaje współwłasnością wszystkich udziałowców budynku. W efekcie tak przeprowadzonego podziału części wspólne, jak strych, klatki schodowe i piwnice stanowią współwłasność wszystkich właścicieli, a każdy z nich posiada procentowo taką część, jaką część całej powierzchni budynku stanowi jego lokal.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do soboty - dane adresowe dostępne w dziale kontakt,
lub zadzwoń tel. 607 919 817