Usługi projektowe Łańcut - adaptacja projektów domów

Projekty rozbiórek istniejących budynków

W przypadku niektórych nieruchomości, jeśli stan budynku nie nadaje się do użytku należy wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego. Prawo budowlane określa dokładnie, kiedy o takie pozwolenie należy wystąpić a kiedy tę czynność można pominąć.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa inwestor, czyli właściciel lub użytkownik wieczysty działki, na której znajduje się budynek w złym stanie. W imieniu inwestora może to zrobić inna osoba pod warunkiem, że została przez niego do tego upoważniona. Taki wniosek należy złożyć w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej lub w jej odpowiedniku w gminie.

Oczywiście do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć orginały lub kopie następujących dokumentów: zgoda właściciela obiektu, który ma zostać rozebrany, szkic usytuowania obiektu i opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, a także opis sposobu w jaki zostanie zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Oprócz tego, w razie potrzeby należy dołączyć do dokumentów projekt rozbiórki obiektu.

Przygotowujemy komplet dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do soboty - dane adresowe dostępne w dziale kontakt,
lub zadzwoń tel. 607 919 817